MENU

saldo pod kontrolą

usługa sms

SMS Banking to usługa informująca posiadacza konta o aktywnościach na rachunku bankowym oraz umożliwiająca szybkie sprawdzenie informacji na temat posiadanego rachunku bankowego za pośrednictwem wiadomości SMS.

Dzięki SMS Banking zyskasz łatwy i szybki dostęp do swoich finansów za pośrednictwem wiadomości SMS.

Usługa SMS Banking:

 • zapewnia dwukierunkową komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy posiadaczem rachunku a Bankiem,
 • za pośrednictwem systemu SMS Posiadacz rachunku może:
 • uzyskiwać aktualne informacje o rachunkach bankowych,
 • uzyskiwać aktualne dane o charakterze informacyjnym,
 • otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu (np. zmiana salda rachunku, założenie blokady),
 • otrzymywać automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym rachunku),
 • otrzymywać hasło jednorazowe umożliwiające autoryzację dyspozycji w Internet Banking,
 • warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku z systemu SMS Banking jest złożenie dyspozycji oraz posiadanie telefonu komórkowego operatora krajowego,
 • posiadacz rachunku może wskazać maksymalnie dwa numery telefonu do korzystania z systemu SMS Banking,
 • aktywacja usługi SMS Banking, podczas której posiadacz rachunku otrzyma hasło i informację z listą dostępnych poleceń następuje w siedzibie Banku,
 • wykonanie informacji za pośrednictwem SMS Banking wymaga sformatowania odpowiedniej treści wiadomości (komendy SMS) na wskazany przez Bank numer telefonu,
 • szczegółowy wykaz komend Posiadacz otrzymuje podczas aktywacji usługi,
 • usługa SMS Banking przestaje być świadczona w przypadku rozwiązania Umowy rachunku lub złożenia rezygnacji ze świadczenia tej usługi,
 • usługa SMS Banking działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
 • za usługę SMS Banking Bank pobiera prowizję zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą prowizji i opłat.

 

Usługa SMS działa całą dobę.

Usługa dostępna dla użytkowników krajowych sieci telefonii komórkowej.

Potrzebujesz pomocy?