MENU

Reklamacje

Pliki do pobrania

Informacja o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji oraz zgłoszeń o transakcjach nieautoryzowanych w Świętokrzyskim Banku Spółdzielczym w Jędrzejowie.

Formularz reklamacji zgłaszanej osobiście lub telefonicznie.

Formularz osobistego lub telefonicznego zgłoszenia nieautoryzowanej transakcji płatniczej