MENU

AKTUALNOŚCI

Ustawowe Wakacje Kredytowe

Możesz zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego w PLN przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – na maks. 8 miesięcy w latach 2022 – 2023 r.

Najważniejsze informacje

 • Spłatę kredytu możesz zawiesić:
  • na 2 miesiące w okresie 01.08.2022 r. – 30.09.2022 r.
   Uwaga: żeby skorzystać z pełnych 2 miesięcy zawieszenia, złóż wniosek do 31.08.2022 r. Wniosek złożony w terminie późniejszym zawiesi spłatę kredytu na jeden miesiąc;
  • na 2 miesiące w okresie 01.10.2022 r. – 31.12.2022 r.
   Uwaga: żeby skorzystać z pełnych 2 miesięcy zawieszenia, złóż wniosek do 30.11.2022 r. Wniosek złożony od 01.12 do 31.12 zawiesi spłatę kredytu na jeden miesiąc;
  • po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 r.
 • Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu możesz złożyć jednorazowo na wszystkie okresy zawieszenia.
 • Okres zawieszenia spłaty kredytu rozpoczyna się z dniem złożenia w banku wniosku
 • Z zawieszenia spłaty kredytu możesz skorzystać, jeżeli:
  • masz zawartą umowę kredytu przed 01.07.2022 r.
  • okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.
 • Nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu. W czasie zawieszenia nie musisz realizować płatności związanych z Twoją umową – nie naliczymy Ci odsetek i nie pobierzemy innych opłat, oprócz składek ubezpieczeniowych.
 • Okres kredytowania i daty umowne przedłużymy Ci o okres zawieszenia spłaty kredytu. Nie musisz podpisywać aneksu.
 • Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do Biura Informacji Kredytowej.

 

Wniosek możesz złożyć:

 • w każdej placówce naszego banku;
 • w bankowości internetowej;
 • poprzez przesłanie wniosku na adres: bank@bsswietokrzyski.pl – Tytuł wiadomości „Wakacje kredytowe”.

 

Ważne: Wniosek przesłany drogą elektroniczną powinien być opatrzony elektronicznym Podpisem kwalifikowanym Kredytobiorcy lub autoryzowany elektronicznym Profilem zaufanym ePUAP.

Załączniki do pobrania:

Zał. nr 1 – Wzór Wniosku o wakacje kredytowe sierpień-wrzesień 2022

Zał. nr 1a – Wzór Wniosku o wakacje kredytowe październik-grudzień 2022

Zał. nr 1b – Wzór Wniosku o wakacje kredytowe 2023

Zał. nr 4 – Oświadczenie o odstąpieniu.pdf

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2022r.o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. (DZ. U. 2022r., poz. 1488)