MENU

AKTUALNOŚCI

Zebrania Grup Członkowskich w 2023r

Pozostałe aktualności

Zarząd Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie zawiadamia, że zebrania Grup Członkowskich, odbędą się w n/w terminach:

 • I Grupa Członkowska obejmująca członków Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego            w  Jędrzejowie zamieszkujących lub prowadzących działalność na terenie Gminy Sędziszów – termin zebrania: 23 maja 2023r. godz. 16:00, miejsce: Hotel Złota Róża ul. Dworcowa 37, 28-340 Sędziszów;
 • II Grupa Członkowska obejmująca członków Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie zamieszkujących lub prowadzących działalność na terenie Gminy Słupia – termin zebrania: 24 maja 2023r. godz. 16:00, miejsce: Świetlica Wiejska w Słupi, Słupia 95;
 • III Grupa Członkowska obejmująca członków Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie zamieszkujących lub prowadzących działalność na terenie Gminy Imielno – termin zebrania: 25 maja 2023r. godz. 16:00, miejsce: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielnie, ul. Strażacka 7;
 • IV Grupa Członkowska obejmująca członków Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie zamieszkujących lub prowadzących działalność na terenie Gminy Jędrzejów oraz członków Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie nie należący do w/w Grup – termin zebrania: 26 maja 2023r. godz. 16:00, miejsce: budynek Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie, Przypkowskiego 30.

 

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

 

 1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 3. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 5. Zgłaszanie Kandydatów na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie,
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie za 2022r.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie za 2022r., w tym m.in.: z wykonania Uchwał Zebrań Przedstawicieli i wniosków z poprzednich Zebrań Grup Członkowskich,
 8. Omówienie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli w 2023r.
 9. Dyskusja i zgłoszenie wniosków i postulatów do właściwych organów w sprawach Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie.
 10. Wybór przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Zebranie Grupy Członkowskiej będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

 

Zawiadamiając o powyższym, prosimy o niezawodne przybycie na Zebranie.

Jędrzejów, dnia 15 maja 2023 roku

 

 

                                                         Zarząd

                                                             Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie