MENU

Zmiana Regulaminu Tarczy PFR 2.0

AKTUALNOŚCI Pozostałe aktualności Polski Fundusz Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii podjął decyzję o zmianie regulaminu Tarczy Finansowej PFR 2.0 (Program 2.0) w zakresie zasad spłat subwencji finansowej dla beneficjentów MŚP, którzy zobowiązani są do zwrotu nadwyżki subwencji. Na podstawie wprowadzonych zmian beneficjenci z grupy MŚP, którzy nie dokonają terminowego zwrotu nadwyżki otrzymanego wsparcia […]