MENU

Kredyty dla Firm

Bank korzyści dla Twoje Firmy

Kredyty dla firm – dobra oferta kredytowa dla przedsiębiorcy, to dziś bardzo istotny element prowadzenia biznesu.
Dodatkowo usługa kredytowa prowadzona przez bank nowocześnie, online, z dużą dozą zaufania do partnerów i możliwością negocjowania, jest nieoceniona!

Kredytowa Linia Hipoteczna

Kredytowa Linia Hipoteczna w naszym Banku będzie właściwym rozwiązaniem dla Twojego biznesu. Długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie to elastyczna forma finansowania działalności Twojej firmy na atrakcyjnych warunkach.

Kredyt Inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to możliwość zrealizowania przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego firmy.

Kredyt obrotowy – deweloperski

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć deweloperskich.

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, dla którego Bank określa maksymalny limit zadłużenia, do wykorzystania w zależności od potrzeb Klienta. Kredyt ten może być udzielany jako samodzielny lub jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym  przeznaczonym na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej. Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony jest dla klientów posiadających lub otwierających rachunek bieżący w Świętokrzyskim Banku Spółdzielczym w Jędrzejowie i umożliwia skorzystania z dodatkowych środków finansowych na realizację bieżących potrzeb, do wysokości udzielonego kredytu.

Konto w naszym banku - to się opłaca!

Konto dla każdego - dostosowane do Twoich potrzeb

Wystarczy dowód osobisty

Dostęp do nowoczesnej bankowości internetowej

Dostęp do przydatnych usług online

Potrzebujesz pomocy?