MENU

Kredyty dla Firm

Bank korzyści dla Twoje Firmy

Kredyty dla firm – dobra oferta kredytowa dla przedsiębiorcy, to dziś bardzo istotny element prowadzenia biznesu.
Dodatkowo usługa kredytowa prowadzona przez bank nowocześnie, online, z dużą dozą zaufania do partnerów i możliwością negocjowania, jest nieoceniona!

Kredyt Firmowy

Przeznaczony dla prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą obecnych oraz dla nowych klientów, którzy założą rachunek bieżący w Banku.

Na korzystnych warunkach:

  • kwota kredytu od 10 000 zł do 200 000 zł
  • okres spłaty: do 8 lat
  • oprocentowanie zmienne: WIBOR3M +marża ustalana indywidualnie
kredyt firmowy

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony jest dla klientów posiadających lub otwierających rachunek bieżący w Świętokrzyskim Banku Spółdzielczym w Jędrzejowie i umożliwia skorzystania z dodatkowych środków finansowych na realizację bieżących potrzeb, do wysokości udzielonego kredytu.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy jest kredytem o charakterze nieodnawialnym  przeznaczonym na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej. Kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku.

Kredyt Inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to możliwość zrealizowania przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego firmy.

Kredytowa Linia Hipoteczna

Kredytowa Linia Hipoteczna w naszym Banku będzie właściwym rozwiązaniem dla Twojego biznesu. Długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie to elastyczna forma finansowania działalności Twojej firmy na atrakcyjnych warunkach.

Kredyt obrotowy – deweloperski

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć deweloperskich.

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, dla którego Bank określa maksymalny limit zadłużenia, do wykorzystania w zależności od potrzeb Klienta. Kredyt ten może być udzielany jako samodzielny lub jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym.

Konto w naszym banku - to się opłaca!

Konto dla każdego - dostosowane do Twoich potrzeb

Wystarczy dowód osobisty

Dostęp do nowoczesnej bankowości internetowej

Dostęp do przydatnych usług online

Potrzebujesz pomocy?