MENU

Rozwijaj swoją działalność

Kredyt Inwestycyjny

Kredyt Inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny to możliwość zrealizowania przedsięwzięć rozwojowych i przedsięwzięć inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego firmy.

Przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego. Głównym celem jest tworzenie nowych lub istniejących zdolności wytwórczych bądź usługowych, może być przeznaczony na spłatę kredytów w innych bankach.

Wybierając Kredyt Inwestycyjny zyskujesz:

możliwość sfinansowania potrzeb inwestycyjnych związanych m.in. z:

Dokumenty

Wniosek kredytowy

Kwestionariusz osobisty

Informacja finansowa (książka przychodów i rozchodów oraz ryczałt ewidencjonowany)

Informacja finansowa (pełna księgowość)

Tabela opłat i prowizji dla Klientów Instytucjonalnych

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Klauzule informacyjne i klauzule zgód

Potrzebujesz pomocy?