MENU

Terminy Realizacji Rozliczeń Pieniężnych

Wykaz Godzin granicznych realizacji przelewów w Świętokrzyskim Banku Spółdzielczym w Jędrzejowie 

Przelewy krajowe w PLN
1.Przelew wewnętrzny na rachunek  w Banku 1,215:15
2Przelew międzybankowy wychodzący:15:15
2.1ELIXIR 1,2I sesja – 7:45-8:00
II sesja – 11:45-12:00
III sesja – 14:15-15:00
2.2SORBNET 1,2,315:00      
3.Przelew przychodzący: 
3.1Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku14:30
3.2ELIXIR

I sesja – złożone do godziny 9:30 – wysyłka 10:00
II sesja – złożone do godziny 11:00 – wysyłka 13:00
III sesja – złożone do godziny 15:15 – wysyłka 15:15

3.3SORBNET15:00            
Przelewy  zagraniczne w PLN
1.Przelew wychodzący: 1,3,415:00
2.Przelew przychodzący na rachunek w banku15:00
  1. Przelewy zlecone w dni robocze do godzin granicznych wykonane będą w bieżącym dniu roboczym.
  2. Przelewy zlecone po godzinach granicznych oraz w dniu innym niż dzień roboczy wykonane będą w następnym dniu roboczym
  3. Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.
  4. Przelewy zlecone po godzinach granicznych oraz w dniu innym niż dzień roboczy będą wykonane z datą waluty ustaloną jak dla przelewu złożonego w następnym dniu roboczym.