MENU

Terminy Realizacji Rozliczeń Pieniężnych

Przelewy krajowe w PLN

Lp.

Rodzaj przelewu

Jednostka Banku

System Bankowości Internetowej

1.

Przelew wewnętrzny na rachunek

w Banku (1, 2)

w godzinach pracy jednostki

Banku – maksymalnie do

godziny 15:30

18:00

2.

Przelew międzybankowy wychodzący:

2.1

Na rachunek w banku Zrzeszenia

Banku BPS S.A. (1, 2)

w godzinach pracy jednostki

Banku – maksymalnie do

godziny 15:30

18:00

2.2

ELIXIR (1,2)

I sesja – złożone do godziny 9:30 – wysyłka 10:00

II sesja – złożone do godziny 12:40 – wysyłka 13:00

III sesja – złożone do godziny 15:00 – wysyłka 15:15

2.3

Express ELIXIR (natychmiastowy)(3)

w godzinach pracy jednostki

Banku – maksymalnie do

godziny 15:30

24h

2.4

SORBNET (1,2,4)

15:00

15:00

3. 

Przelew przychodzący:

3.1

Przelew wewnętrzny z rachunku

w Banku

do godziny 18:00

3.2

Przelew z rachunku w banku

Zrzeszenia Banku BPS S.A.

do godziny 18:00

3.3

ELIXIR

do godziny 18:00

3.4

Express ELIXIR (natychmiastowy)(3)

24h

3.5

SORBNET

do godziny 15:00

 

1 – Przelewy zlecone w dni robocze do godzin granicznych wykonane będą w bieżącym dniu roboczym.
2 – Przelewy zlecone po godzinach granicznych oraz w dniu innym niż dzień roboczy wykonane będą w następnym dniu
roboczym.
3 – Zlecenia płatnicze Express ELIXIR w trybie natychmiastowym są dostępne systemie bankowości internetowej oraz
w aplikacji mobilnej.
4 – Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

 

Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

Lp.

Rodzaj przelewu

Data waluty

Jednostka banku

System bankowości internetowej

1.

Przelew wychodzący:(1, 2)

1.1

SEPA, polecenie wypłaty w walucie

EUR

D+1

15:00

15:00

1.2

Pozostałe polecenia wypłaty

D+2

15:00

15:00

2.

Przelew przychodzący:

2.1

Na rachunek w Banku (1, 2)

D

15:00

—–

1 – Przelewy zlecone w dni robocze do godzin granicznych realizowane są w bieżącym dniu roboczym.
2 – Przelewy zlecone po godzinach granicznych wykonane będą w następnym dniu roboczym.