MENU

Szkolna akcja oszczędzania

sko

SKO - Szkolna Akcja Oszczędzania z ŚBS

Celem akcji SKO, działającej pod patronatem Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie, jest kształtowanie wśród uczniów szkół podstawowych nawyku systematycznego oszczędzania, świadomych postaw konsumenckich oraz rozważnego zarządzania własnymi finansami.

W ramach umowy patronackiej uczniowie szkoły uczęszczający do klas I-VI mogą wkroczyć w świat oszczędzania, dla uczniów najstarszych klas VII-VIII przygotowywaliśmy stypendium za wyniki w nauce.

Mistrzowskie oszczędzanie

Współpraca Banku i Szkoły

Serwis elektroniczny do obsługi SKO

Aplikacja ŚBS Junior

Konkursy

Dzięki aplikacji dla najmłodszych każde dziecko ma szansę wkroczyć w świat bankowości, aby w formie zabawy pod kontrolą rodzica, odkrywać związek ekonomii z życiem codziennym. Jest to nauka oszczędzania i zarządzania gromadzonymi pieniędzmi poprzez zabawę. Pomaga uczyć odpowiedzialności i systematyczności, wprowadza w świat cyfrowej bankowości.

Jeśli rodzic nie jest klientem Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie, a dziecko należy do SKO w swojej szkole, ma aktywny tylko kafelek SKO.

Jak zacząć?

Pobierz aplikację na urządzenie mobilne:

Stypendium za wyniki w nauce

Jest przyznawane uczniom (którzy ukończyli 13 rok życia) uczęszczającym do siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej, która przystąpi do programu Szkolnej Akcji Oszczędzania oraz są posiadaczami Konta Młodzieżowego w Świętokrzyskim Banku Spółdzielczym w Jędrzejowie.

Zasady przyznawania stypendium

Kryteria, które musi spełnić uczeń aby otrzymać stypendium:

Dokumenty do pobrania

Zgoda na przystąpienie dziecka do SKO

Zgoda rodzica na wypłatę z SKO i zamknięcie rachunku

Regulamin przyznawania stypendium

Warunki tworzenia i funkcjonowania SKO

Bankowość dla najmłodszych - przewodnik

Potrzebujesz pomocy?