MENU

Wyniki finansowe

Aktualne wyniki finansowe

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2021 r.

Stan na 31.12.2022 r.

Zysk netto

745 392,06 zł

2 721 037,04 zł

Aktywa ogółem

201 605 870,95 zł

210 359 337,44 zł

Fundusze własne

22 971 575,44 zł

23 637 680,10 zł

Minimalna wartość funduszy własnych wynikająca z norm prawnych

4 599 400 zł

4 689 900 zł

Współczynnik wypłacalności

29,42

27,96

Minimalna wartość współczynnika wypłacalności wynikająca z norm prawnych

14%

10,5%

Współczynnik płynności krótkoterminowej LCR

390,80

437,09

Minimalna wartość współczynnika płynności krótkoterminowej wynikająca z norm prawnych

100%

80%

ROA

0,43

1,35

WYNIKI FINANSOWE 2019-2021