MENU

Wyniki finansowe

Aktualne wyniki finansowe

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2020 r.

Stan na 31.12.2021 r.

Zysk netto

494 366,13 zł

745 392,06 zł

Aktywa ogółem

108 535 240,97 zł

201 605 870,95 zł

Fundusze własne

15 579 529,15

22 971 575,44 zł

Minimalna wartość funduszy własnych wynikająca z norm prawnych

4 614 800 zł

4 599 400 zł

Współczynnik wypłacalności

28,20

29,42

Minimalna wartość współczynnika wypłacalności wynikająca z norm prawnych

14%

14%

Współczynnik płynności krótkoterminowej LCR

316,58

390,80

Minimalna wartość współczynnika płynności krótkoterminowej wynikająca z norm prawnych

80%

100%

WYNIKI FINANSOWE 2019-2021