MENU

Opłaty, prowizje, oprocentowanie, dokumenty

Klienci Indywidualni

Tabela opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Klauzule informacyjne i klauzule zgód

Regulamin zawierania umów w bankowości elektronicznej

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych (obowiązuje od 1 czerwca 2024 r.)

Regulamin kart debetowych ŚBS (obowiązuje od 1 czerwca 2024 r.)

Regulamin korzystania z usługi BLIK

Firmy i instytucje

Tabela opłat i prowizji dla Klientów Instytucjonalnych

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Klauzule informacyjne i klauzule zgód

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych (obowiązuje od 1 lipca 2023 r.)

Regulamin kart debetowych business w ŚBS (obowiązuje od 1 lipca 2023 r.)