MENU

Historia Banku

Razem od 1909 roku

Podwaliny pod jędrzejowską spółdzielczość bankową zostały stworzone ponad wiek temu. W dniu 19 września 1909 roku dwaj znani lekarze i społecznicy z Jędrzejowa: dr Fe­liks Przypkowski i dr Stanisław Pitas powołali do życia Towarzystwo Pożyczkowo – Oszczędnościowe w Jędrzejowie, którego obecny Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie jest bezpośrednim kontynuatorem.

W okresie długoletniej historii Banku działaliśmy pod nazwami m.in.: Towarzystwo Pożyczkowo – Oszczędnościowe w Jędrzejowie, Kasa Stefczyka – Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością, Gminna Kasa Spółdzielcza, Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa. Ostateczna nazwa: Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie została wprowadzona w 1973 roku i obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Od roku 1909 roku nasz Bank przeszedł długą drogę, od ery politycznych przemian i transformacji polskiej gospodarki, aż do realiów funkcjonowania w nowej wolnej i przedsiębiorczej Polsce. Wiele lat licznych przemian i wydarzeń społeczno-politycznych, odcisnęły piętno na działalności banków spółdzielczych, doprowadzając do zamknięcia wielu z nich. Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie przetrwał tę próbę zwycięsko i rozpoczął drugi wiek swojej historii, w który udało się wejść z wieloma osiągnięciami:

  • modernizacja posiadanej bazy lokalowej
  • rozbudową systemu informatycznego ( podnoszenie poziomu bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań sprzętowo – systemowych)
  • wdrożeniem nowych, własnych produktów oraz nawiązaniem korzystnej współpracy z innymi partnerami handlowymi
  • wdrożeniem informacyjnych kanałów dystrybucji
  • wdrożeniem nowej struktury organizacyjnej oraz sytemu informacji zarządczej.

Obecnie Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie prowadzi działalność za pośrednictwem czterech placówek bankowych. Oferuje swoim klientom wszystkie najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny bankowości elektronicznej i internetowej. Bank angażuje się także we wszelkie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, finansując m.in. turnieje i zawody sportowe, koncerty muzyki poważnej, dożynki, a także udzielając pomocy instytucjom i organizacjom działającym na rzecz miejscowego środowiska.

Należy podkreślić, że Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie jest i pozostanie Bankiem o polskim charakterze i z polskim kapitałem, dla którego najważniejszą wartością jest KLIENT. Dlatego głównymi bohaterami są Ludzie związani z Bankiem – Klienci i Pracownicy.

 01 kwietnia 2021 roku nastąpiło połączenie Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Sędziszowie (bank przejmowany). Od tego momentu bank funkcjonuje pod  nową nazwą:  Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie.

Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81.

Od 31.12.2015 roku Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.