MENU

na realizację bieżących potrzeb

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony jest dla klientów posiadających lub otwierających rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Jędrzejowie i umożliwia skorzystania z dodatkowych środków finansowych na realizację bieżących potrzeb, do wysokości udzielonego kredytu.

Wybierając kredyt w rachunku bieżącym zyskujesz:

Dokumenty

Wniosek kredytowy

Kwestionariusz osobisty

Informacja finansowa (książka przychodów i rozchodów oraz ryczałt ewidencjonowany)

Informacja finansowa (pełna księgowość)

Tabela opłat i prowizji dla Klientów Instytucjonalnych

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Klauzule informacyjne i klauzule zgód

Potrzebujesz pomocy?