MENU

Rachunek bankowy dla najmłodszych

Konto Junior

Konto Junior

Konto Junior dedykowane jest dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat.

Bankowość dla najmłodszych to nowa funkcjonalność systemu bankowości internetowej Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego.
W ramach rachunku rodzica pozwala dzieciom gromadzić oszczędności na Koncie Junior w elektronicznych skarbonkach poprzez
aplikację instalowaną na urządzeniach mobilnych. Bankowość dla najmłodszych to połączenie zabawy
z nauką oszczędzania i zarządzania gromadzonymi pieniędzmi, pomaga uczyć odpowiedzialności i systematyczności.

Bankowanie z nami się opłaca!

Oszczędzanie w małym palcu

Rolą aplikacji wykorzystywanej przez Świętokrzyski Bank Spółdzielczy jest edukacja poprzez oszczędzanie.
Dzięki niej, dziecko ma możliwość nauczyć się, pod nadzorem rodzica, świadomego oszczędzania i zarządzania pieniędzmi oraz zdobyć praktyczną umiejętność obsługi konta w Świętokrzyskim Banku Spółdzielczym.

Po ukończeniu 13 lat, dziecko nabędzie prawo do zawarcia umowy o rachunek bankowy, by kontynuować przygodę ze światem finansów.

Przygoda ta będzie oparta o zdobytą dotychczas wiedzę i wyuczoną umiejętność oszczędzania. Aplikacja dostępna jest dla systemów Android oraz iOS.

Aplikacja mobilna dla dzieci ŚBS Junior

Aby rozpocząć korzystanie z aplikacji, po jej zainstalowaniu, musi być ona aktywowana i skonfigurowana przez rodzica według wyświetlanych w programie kolejnych kroków.

Należy założyć profil i powiązać go z kontem rodzica. Uruchomienie usługi może być wykonane również przez pracownika w Banku.

Połączenie zabawy z nauką oszczędzania

Aplikacja umożliwia dzieciom w łatwy sposób zakładać skarbonki, nazywać je i wyróżniać grafiką, ustalać cel gromadzenia gotówki, datę zakończenia oszczędzania i wymaganą kwotę do zaoszczędzenia.

Aktywność dziecka nagradzana jest promocyjnymi gwiazdkami i pucharami.

Konto Junior - edukacja jest ważna!

Wielu rodziców chce, by ich dzieci od wczesnych lat uczyły się szacunku do pieniędzy oraz podejmowania rozsądnych decyzji zakupowych.

Jak tego dokonać?

W świetle prawa dzieci poniżej 13 roku życia nie posiadają zdolności do czynności prawnych, w tym między innymi do korzystania samodzielnie z usług bankowych.

Proponowana usługa Bankowości dla najmłodszych, może pomóc w nauce oszczędzania, jednocześnie wdrażając dzieci w „świat bankowości internetowej” pod pełnym nadzorem rodziców.

Bankowość dla najmłodszych pomoże uczyć, jak rozsądnie dysponować pieniędzmi. Dzięki temu, już najmłodsze dzieci połączą zabawę z nauką zarządzania własnym budżetem. Posiadanie „dziecięcego konta oszczędzania” może sprzyjać edukacji bankowej oraz kształcić aktywność przedsiębiorczą dzieci.

Potrzebujesz pomocy?