MENU

pierwsze konto w banku

Konto Przyjazne dla Młodzieży

Konto Przyjazne dla Młodzieży

Podstawowy Rachunek Płatniczy
Pierwszy rachunek dla klientów indywidualnych i młodzieży powyżej 13 roku życia.

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Bankowanie z nami się opłaca!

Potrzebujesz pomocy?