MENU

Środki do produkcji rolnej

Kredyt nawozowy

Kredytowa Nawozowy

Środki na zakup środków do produkcji rolnej ( nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego, pasz, paliw itp.)

Korzyści:

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od wielkości użytków rolnych (maksymalnie 2.000,00 zł/1 ha fiz.) oraz oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Dokumenty

Wniosek kredytowy

Kwestionariusz osobisty

Tabela opłat i prowizji dla Klientów Instytucjonalnych

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Klauzule informacyjne i klauzule zgód

Potrzebujesz pomocy?