MENU

Środki do produkcji rolnej

Kredyt nawozowy

Kredytowa Nawozowy

Środki na zakup środków do produkcji rolnej ( nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego, pasz, paliw itp.)

Korzyści:

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od wielkości użytków rolnych (maksymalnie 2.000,00 zł/1 ha fiz.) oraz oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Dokumenty

Wniosek kredytowy

Kwestionariusz osobisty

Tabela opłat i prowizji dla Klientów Instytucjonalnych

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Klauzule informacyjne i klauzule zgód

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 15,879 % dla kredytu nawozowego wyliczona na dzień 22-12-2023 r. na reprezentatywnym przykładzie dla następujących założeń:
– całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 25.000,00 zł,
– całkowita kwota do zapłaty 28.655,01 zł
– oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + marża (4,75 p.p.) w skali roku,
– całkowity koszt kredytu 3.655,01 zł (w tym prowizja 1.000,00 zł – 4,00%, odsetki 2.655,01 zł, dla okresu kredytowania 12 miesięcy przy założeniu kwartalnej spłaty raty odsetkowej – 5 rat w łącznej kwocie 2.655,01 zł oraz całkowitej spłaty raty kapitałowej na koniec okresu kredytowania w wysokości 25.000,00 zł).


Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Niniejsza informacja ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Potrzebujesz pomocy?