MENU

AKTUALNOŚCI

Dołącz do naszego zespołu!

Aktualnie poszukujemy  osoby na stanowisko Specjalista/specjalistka ds. sprzedaży produktów kredytowych/ analityk kredytowy.

Miejsce pracy: Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 30, 28-300 Jędrzejów
Wymiar etatu: pełny etat
Planowany termin zatrudnienia: wrzesień/październik 2023 r.

Zakres obowiązków na danym stanowisku:

 • przygotowywanie dokumentacji kredytowej zgodnie z wytycznymi wewnętrznymi Banku,
 • przygotowywanie analiz sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw oraz
  gospodarstw rolnych,
 • dokonywanie oceny ryzyka kredytowego klientów, transakcji kredytowych i projektów
  inwestycyjnych,
 • strukturyzacja transakcji kredytowych, w tym ocena prawnych form zabezpieczeń
  ekspozycji kredytowych,
 • opracowywanie propozycji warunków decyzji kredytowych,
 • przygotowanie projektów opinii/decyzji kredytowych
 • prezentacja transakcji kredytowych i stanowiska w zakresie weryfikacji kredytowej wobec
  decydentów

 

Oczekiwania

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość,
  rachunkowość),
 • kilkuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z analizą zdolności kredytowej
  przedsiębiorstw, rolników i oceną ryzyka kredytowego,
 • praktyczna umiejętność oceny projektów inwestycyjnych, w tym deweloperskich
 • doświadczenie w strukturyzacji transakcji project finance/corporate finance,
 • umiejętność identyfikowania i analizowania kwestii problemowych oraz poszukiwania ich rozwiązań,
 • praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości oraz analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość produktów leasingowych, faktoringowych oraz projektów z zakresu OZE,
 • dobra i efektywna organizacja czasu pracy,
 • samodzielność, odpowiedzialność, terminowość i zorientowanie na klienta,
 • dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel,
 • Prawo jazdy kat. B

 

Wybranym osobom oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w dynamicznie rozwijającym się banku,
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego (dofinansowanie studiów podyplomowych,
  specjalistycznych szkoleń i kursów),
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, świadczenia
  pieniężne „Wielkanoc”, „Boże Narodzenie”),

 

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników 2-stopniowego procesu:

 1. weryfikacji nadesłanych zgłoszeń,
 2. wywiadu kompetencyjnego z wybranymi kandydatami.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV  pocztą elektroniczną
na adres: bank@bsswietokrzyski.pl do 20 sierpnia 2023r lub aplikację na portalu pracuj.pl.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie
będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

W CV prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w
celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.