MENU

dodatkowe środki na twoim koncie

kredyt odnawialny w ror

Kredyt Odnawialny w ROR

Limit odnawialny w ROR to dodatkowe środki, z których możesz korzystać, kiedy chcesz i jak chcesz. Limit zwiększa saldo środków dostępnych na rachunku. To proste i wygodne rozwiązanie na sfinansowanie bieżących potrzeb lub niespodziewanych wydatków.
Sprawdź jakie to proste i wygodne!

Warunki kredytowania

Jak skorzystać z kredytu?

Aby skorzystać z kredytu wystarczy:
Odwiedzić najbliższą placówkę Banku, nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji o kredycie i pomogą wypełnić wniosek kredytowy.

Do pobrania

Wniosek kredytowy

Tabela prowizji i opłat bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Klauzule informacyjne i klauzule zgód

Biuro Informacji Kredytowej

Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej zarówno w zakresie pozyskiwania informacji o zobowiązaniach Konsumenta na etapie rozpatrywania wniosku kredytowego jak i poprzez udostępnianie takich informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) – 15,102%,
– całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 5.000,00 zł,
– całkowita kwota do zapłaty: 5.701,14 zł,
– oprocentowanie zmienne: 11,99 %,
– całkowity koszt kredytu: 701,14 zł [w tym prowizja: 100 zł – 2% (przyjęto założenie, iż prowizja finansowana jest ze środków własnych kredytobiorcy; w sytuacji, gdy prowizja finansowana jest z kwoty kredytu, całkowita kwota kredytu jest równa kwocie udzielonego kredytu pomniejszonej o ten koszt), odsetki: 601,14 zł, miesięczna opłata za prowadzenie konta: 0 zł (dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowego w ŚBS w Jędrzejowie którzy zrealizują transakcje bezgotówkowe kartą płatniczą na kwotę min. 400,00 zł miesięcznie oraz stałe miesięczne wpływy w kwocie min. 1.500,00 zł)],
– koszty zostały wskazane przy założeniu, że limit jest w pełni wykorzystany; spłata odsetek w wysokości 601,14 zł następuje w okresach miesięcznych, spłata kapitału jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 5.000,00 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 22.12.2023r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Potrzebujesz pomocy?