MENU

Konto Przyjazne - PRP

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Konto Przyjazne – PRP

Konto Przyjazne – PRP

Podstawowy Rachunek Płatniczy
Pierwszy rachunek dla klientów indywidualnych i młodzieży powyżej 13 roku życia.

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.

Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Konto w naszym banku - to się opłaca!

Potrzebujesz pomocy?