MENU

Wygodny

Rachunek dla Rady Rodziców

Rachunek dla Rady Rodziców

Rachunek dedykowany dla Rady Rodziców, który pozwala gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Konto w naszym banku - wygodne i praktyczne

Jak założyć rachunek?

Złóż w najbliższej placówce Banku następujące dokumenty:

  • pismo Dyrektora placówki, w której działa Rada Rodziców potwierdzające powołanie Rady Rodziców oraz wskazujące skład osobowy wszystkich członków Rady Rodziców (imiona i nazwiska członków Rady Rodziców),
  • pisemne upoważnienie, czytelnie podpisane przez wszystkich członków Rady Rodziców określające osoby uprawnione do reprezentowania Rady Rodziców w Banku oraz do dysponowania środkami na rachunku ze wskazaniem ich imienia, nazwiska, nr PESEL.

Potrzebujesz pomocy?