MENU

Finansowanie inwestycji

Kredyt pomostowy

KREDYT POMOSTOWY w Banku Spółdzielczym w Jędrzejowie

Przeznaczony  na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich lub z Programów Wspólnotowych. Produkt kierowany jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz rolniczą, na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego.

Kredyt pomostowy Unia Biznes przeznaczony jest dla tych klientów Banku, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej.

Korzystając z Kredytu pomostowego zyskujesz:

Dokumenty

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów Instytucjonalnych

Potrzebujesz pomocy?