MENU

z dopłatami arimr

Kredyt płynnościowy 2%

Kredyt Płynnościowy 2%

Kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania. Przeznaczony jest na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym  oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej.

Kredyt na utrzymanie płynności finansowej w celu ograniczenia ryzyka ewentualnej utraty
płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi
agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Atrakcyjne warunki

 • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
 • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
 • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Przeznaczenie Kredytu Płynnościowego:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 • paliwa na cele rolnicze,
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
 • pasz objętościowych

Najczęściej zadawane pytania

W zależności od wielkości gospodarstwa rolnego maksymalna kwota kredytu może wynieść:

 • 100 000 zł – dla gospodarstw o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
 • 200 000 zł – dla gospodarstw powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
 • 400 000 zł – dla gospodarstw o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Z kredytu płynnościowego mogą skorzystać producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, prowadzący produkcję rolną w ramach następujących działalności:

 • uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • uprawa roślin wieloletnich
 • rozmnażanie roślin
 • chów i hodowla zwierząt
 • uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

Nie ma wymogu rozliczenia kredytu fakturami lub rachunkami.

Dokumenty

Wniosek kredytowy

Kwestionariusz osobisty

Tabela opłat i prowizji dla Klientów Instytucjonalnych

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Klauzule informacyjne i klauzule zgód

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu na utrzymanie płynności finansowej wyliczona na dzień 08.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi 2,228% dla następujących założeń: – całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 100.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 105.456,73 zł – oprocentowanie stałe 2,00% w skali roku, całkowity koszt kredytu 5.456,73 zł (w tym prowizja 500,00 zł – 0,50%, odsetki 4.956,73 zł, dla okresu kredytowania 60 miesięcy przy założeniu kwartalnej spłaty raty odsetkowej – 20 rat w łącznej kwocie 4.956,73 zł oraz półrocznej spłaty raty kapitałowej – 10 rat równych po 10.000,00 zł).

Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Niniejsza informacja ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Potrzebujesz pomocy?