MENU

z dopłatami arimr

Kredyt płynnościowy 2%

Kredyt Płynnościowy 2%

Kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania. Przeznaczony jest na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym  oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej.

Kredyt na utrzymanie płynności finansowej w celu ograniczenia ryzyka ewentualnej utraty
płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi
agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Atrakcyjne warunki

 • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
 • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
 • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Przeznaczenie Kredytu Płynnościowego:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 • paliwa na cele rolnicze,
 • inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
 • pasz objętościowych

Najczęściej zadawane pytania

W zależności od wielkości gospodarstwa rolnego maksymalna kwota kredytu może wynieść:

 • 100 000 zł – dla gospodarstw o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
 • 200 000 zł – dla gospodarstw powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
 • 400 000 zł – dla gospodarstw o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Z kredytu płynnościowego mogą skorzystać producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, prowadzący produkcję rolną w ramach następujących działalności:

 • uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • uprawa roślin wieloletnich
 • rozmnażanie roślin
 • chów i hodowla zwierząt
 • uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

Nie ma wymogu rozliczenia kredytu fakturami lub rachunkami.

Dokumenty

Wniosek kredytowy

Kwestionariusz osobisty

Tabela opłat i prowizji dla Klientów Instytucjonalnych

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Klauzule informacyjne i klauzule zgód

Potrzebujesz pomocy?