MENU

Na cele eko i nie tylko...

Kredyt ekologiczny

Masz stary i dymiący piec?
Chcesz zmodernizować wyposażenie i instalacje domowe?
A może myślisz o korzystaniu z zielonej energii?

W Świętokrzyskim Banku Spółdzielczym w Jędrzejowie przygotowaliśmy ofertę specjalnie dla Ciebie.

U Nas uzyskasz niezbędne do takich inwestycji środki. Nasz kredyt pozwoli Ci zrealizować plany, a do tego przyczynisz się do poprawy środowiska naturalnego.

KREDYT EKOlogiczny Kredyt gotówkowy na cele ekologiczne i nie tylko…

Warunki kredytowania

* oferta dla obecnych i nowych Klientów, którzy posiadają/otworzą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku

Korzyści dla Ciebie

Przykładowe cele kredytowania

 • instalacja fotowoltaiczna
 • pompa ciepła
 • samochód elektryczny
 • kocioł C.O. w 5 klasie energetycznej
 • piec indukcyjny
 • przydomowa oczyszczalnia ścieków
 • inwestycje związane z retencją i wykorzystaniem wód opadowych i roztopowych,
 • ekoarmatury,
 • energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp. z klasą energooszczędności A+++);
 • zakup roweru i innego sprzętu sportowego
 • cel dowolny pod warunkiem, że minimum 40% kwoty kredytu musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne

Jak skorzystać z kredytu?

Aby skorzystać z kredytu wystarczy:
Odwiedzić najbliższą placówkę Banku, nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji o kredycie i pomogą wypełnić wniosek kredytowy:

Do pobrania

Wniosek Kredyt Ekologiczny

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

Tabela prowizji i opłat bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytowej

Klauzule informacyjne i klauzule zgód

Biuro Informacji Kredytowej

Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej zarówno w zakresie pozyskiwania informacji o zobowiązaniach Konsumenta na etapie rozpatrywania wniosku kredytowego jak i poprzez udostępnianie takich informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu EKOlogicznego wyliczona na dzień 11.10.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi 11,01% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 50.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 64.356,86 zł, oprocentowanie zmienne  10,06% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 7,16% (stawka WIBOR ustalana jako średnia arytmetyczna z miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy) oraz marża 2,90%, całkowity koszt kredytu 14.356,86 zł (w tym prowizja 500,00 zł – 1% kwoty kredytu, odsetki 13.856,86 zł, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku ROR wynosi 0,00 zł (w przypadku posiadania karty do konta, wykonania transakcji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu kalendarzowym na sumę min. 400 zł oraz miesięcznych wpływów na rachunek w wysokości min. 1.500,00 zł), 60 miesięcznych rat, w tym 59 rat równych po 1.063,83 zł każda oraz ostania rata wyrównująca w wysokości 1.090,89 zł.

Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Niniejsza informacja ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Kredyt oprocentowany jest w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 3M. Zmiany tej stopy będą powodować zmianę wysokości raty kredytowej. Z tego względu, przy podejmowaniu decyzji, Kredytobiorca powinien brać pod uwagę długoterminowy trend na rynku, a nie tylko krótkotrwałe wahania stopy procentowej. Przed zawarciem umowy Bank informuje Klientów o kosztach i ryzykach związanych z kredytem. Ryzyko podjęcia decyzji i jej konsekwencji spoczywa na Kredytobiorcy, który pozostanie związany umową przez okres na jaki została ona zawarta.

Potrzebujesz pomocy?