MENU

Finansuj dowolne cele, nie tylko mieszkaniowe

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Jeśli potrzebujesz dużej gotówki na dowolny cel, to skorzystaj z Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego! Udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania sposobu wykorzystania środków.

To najprostszy sposób na uzyskanie wysokiego kredytu z okresem spłaty nawet do 20 lat.

Warunki kredytowania

Jak skorzystać z kredytu?

Aby skorzystać z kredytu wystarczy:
Odwiedzić najbliższą placówkę Banku, nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji o kredycie i pomogą wypełnić wniosek kredytowy.

Do pobrania

Wniosek Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

Tabela prowizji i opłat bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Klauzule informacyjne i klauzule zgód

Umowa wymaga zabezpieczenia kredytu hipoteką.

Biuro Informacji Kredytowej

Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej zarówno w zakresie pozyskiwania informacji o zobowiązaniach Konsumenta na etapie rozpatrywania wniosku kredytowego jak i poprzez udostępnianie takich informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego na dzień 10.10.2022r. wynosi 9,41%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 240 miesięcy, spłacany w  239 równych miesięcznych ratach w wysokości: 3.305,79 zł, ostatnia rata wyrównująca 4.755,63zł. LTV (relacja kwoty kredytu do wartości nieruchomości) wynosi 60%, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 350.220,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 801.862,84 zł, oprocentowanie zmienne 9,68% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 7,18% na dzień 10.10.2022 r. (stawka WIBOR ustalana na dwa dni robocze z miesiąca poprzedzające rozpoczęcie kwartału kalendarzowego) oraz marża 2,50%. Całkowity koszt kredytu wynosi 451.642,84 zł w tym: prowizja 2 % tj. 7.004,40 zł, odsetki 444.619,44 zł podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego wynosi 0,00 zł za cały okres kredytowania (w przypadku posiadania karty do konta, wykonania transakcji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu kalendarzowym na sumę min. 400 zł oraz miesięcznych wpływów na rachunek w wysokości min. 1.500,00 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu ubezpieczenia nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumentów.

Kredyt wymaga zabezpieczenia w formie hipoteki w wysokości minimum 583.700,00 zł i dostarczenia przez Kredytobiorcę wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Kredyt dostępny jest również bez konieczności zawierania umów dodatkowych. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Warunki cenowe będą także uzależnione od wartości proponowanego zabezpieczenia.

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny oprocentowany jest w oparciu o wskaźnik referencyjny WIBOR 3M. Zmiany tego wskaźnika będą powodować zmianę wysokości raty. Z tego względu, przy podejmowaniu decyzji, szczególnie dotyczących wieloletniego kredytu hipotecznego, Kredytobiorca powinien brać pod uwagę długoterminowy trend na rynku, a nie tylko krótkotrwałe wahania stopy procentowej. Przed zawarciem umowy Bank informuje Klientów o kosztach i ryzykach związanych z kredytem. Ryzyko podjęcia decyzji i jej konsekwencji spoczywa na Kredytobiorcy, który pozostanie związany umową, zgodnie z którą przez kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat będzie spłacał raty kredytu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ryzyka zmiany oprocentowania, obszerne wyjaśnienia na temat zawiera Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego z 2 lipca 2021 r.

Uniwersalny kredyt hipoteczny oprocentowany jest w oparciu o wskaźnik referencyjny WIBOR 3M. Zmiany tego wskaźnika będą powodować zmianę wysokości raty. Z tego względu, przy podejmowaniu decyzji, szczególnie dotyczących wieloletniego kredytu hipotecznego, Kredytobiorca powinien brać pod uwagę długoterminowy trend na rynku, a nie tylko krótkotrwałe wahania stopy procentowej. Przed zawarciem umowy Bank informuje Klientów o kosztach i ryzykach związanych z kredytem. Ryzyko podjęcia decyzji i jej konsekwencji spoczywa na Kredytobiorcy, który pozostanie związany umową, zgodnie z którą przez kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat będzie spłacał raty kredytu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ryzyka zmiany oprocentowania, obszerne wyjaśnienia na temat Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego z 2 lipca 2021 r.

Potrzebujesz pomocy?