MENU

na dowolny cel

kredyt gotówkowy

Korzyści

Dodatkowe środki finansowe, przeznaczone na dowolny cel.

Kwota kredytu od 1 000 PLN do 255 550 PLN

Okres spłaty do 84 miesięcy

Dla Klientów posiadających ROR, korzystniejsze warunki

Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów

Bardzo szybka decyzja i przejrzyste procedury

Przykład reprezentatywny: całkowita kwota kredytu (bez kredytowania kosztów) 25 000,00 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty 31 557,19 zł, roczne zmienne oprocentowanie wynosi 8,78% (stanowiące sumę stawki bazowej i stałej marży Banku), całkowity koszt kredytu wynosi 6 557,19 zł., w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 1 000,00 zł, odsetki od kredytu 5 557,19 zł, koszt usług dodatkowych 0,00 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł w formie np. poręczenia*, weksla, pełnomocnictwa do ROR posiadanego w Banku lub założonego najpóźniej w dniu podpisania umowy kredytowej. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,21% .
*możliwość zastąpienia inną formą zabezpieczenia kredytu np. ubezpieczeniem na życie w Generali Życie T.U. S.A. i jednocześnie obniżenia marży oprocentowania kredytu.


Informacje dodatkowe:
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, proponowanego zabezpieczenia, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została dokonana na dzień 16.03.2022 r.

Kredyt gotówkowy - informacje

Kredyty gotówkowe są szybką i wygodną formą pozyskania dodatkowych środków na dowolne cele konsumpcyjne. 

Mogą być udzielone w złotych polskich osobom fizycznym, które uzyskują dochody z tytułu świadczonej pracy, renty, emerytury lub prowadzą w celach zarobkowych i na własny rachunek działalność gospodarczą lub rolniczą.

Maksymalna wysokość kredytu to 15-krotność dochodów netto kredytobiorcy.

Jeżeli jesteś naszym Klientem i posiadasz ROR przez okres co najmniej 6 miesięcy, kredyt uzyskasz błyskawicznie, a zabezpieczeniem będą m.in. wpływy na Twój rachunek.

Masz pytania?