MENU

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

Dbamy o ochronę prywatności użytkowników używających naszych aplikacji mobilnych.

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

Aplikacje mobilne ŚBS Jędrzejów, ŚBS Jędrzejów Junior (Aplikacje) zostały wyprodukowane dla Klientów Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie (Bank) przez Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, w Polsce (NOVUM). Aplikacje umożliwiają dostęp do usług Banku z urządzenia mobilnego. Przed zainstalowaniem i uruchomieniem Aplikacji należy upewnić się, że bank obsługujący rachunek Klienta świadczy usługi za jej pośrednictwem.

Klient pobierając aplikację z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz na poniższe zasady Polityki Prywatności. Klient może w każdym momencie usunąć aplikację z urządzenia mobilnego, co nie wpływa na stan środków przechowywanych w Banku ani na działanie innych aplikacji, związanych ze zdalnym dostępem Klienta do usług w Banku.

Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie nie przechowuje żadnych danych związanych z Aplikacjami i usługami świadczonymi przez Bank za pomocą Aplikacji, w tym żadnych danych osób, które pobierają Aplikację na swoje urządzenie mobilne.

Aplikacje na urządzeniu mobilnym:

  • komunikują się z systemami Banku, w którym Klient prowadzi swój rachunek, z użyciem mechanizmów szyfrujących,
  • uzyskują dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:
  • pamięci, komunikacji sieciowej – pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi,
  • informacji o lokalizacji,
  • aparatu fotograficznego,
  • danych kontaktów.

Aplikacje na urządzeniu mobilnym nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji, nie przechowują danych pozwalających na uwierzytelnienie w serwisie, ani danych Klienta Banku, dostępnych po zalogowaniu.

Dane Klienta związane z usługą świadczoną przez Bank mogą być pobierane z Banku przez Aplikacje. W takim przypadku są one krótkotrwale przechowywane na urządzeniu mobilnym w celu ich wyświetlenia użytkownikowi, nie dłużej jednak niż do wyłączenia Aplikacji.

W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją usunąć z urządzenia mobilnego.

Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności Aplikacji Mobilnych poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej https://www.bsswietokrzyski.pl/polityka-prywatnosci-aplikacji-mobilnych/.